Hinnoittelu

Kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluja säätelevät monet lait ja asetukset kuten esimerkiksi kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus, ennakkoperintälaki, ennakkoperintäasetus jne. Lisäksi Keskuskauppakamarin alaisuudessa toimiva kirjanpitolautakunta antaa ohjeita kirjanpidon ja tilinpäätöksen suhteen.

Tilinpitopalvelujen hinnoissa on nämä seikat huomioitava. Hinta, silloin kun kyseessä on tuntiveloitteinen laskutus, koostuu myös siitä, ovatko tositteet aikajärjestyksessä, maksetaanko ja siitä syystä myös kirjataanko palkkoja. Myös jotkut puutteellisin tiedoin varustetut tositteet saattavat aiheuttaa kirjanpitäjälle selvitystyötä, joka vie aikaa.

Edellä mainituista syistä johtuen veloitukseni perustuu yleensä tehtyihin työtunteihin, jonka lisäksi veloitan pienen toimistomaksun jokaisen laskutuskerran yhteydessä. Muita veloituksia ei tule. Erillisestä sopimuksesta voi myös kuukausikohtainen veloitus tulla kyseeseen riippuen aiemmin tällä sivulla kuvatuista, tositteisiin liittyvistä seikoista.

Tuntihintani vaihtelee työn vaativuudesta riippuen. Kaksi työtuntia on minimiveloitukseni.

Yhteystiedot

Tilitoimisto Anne Ikonen Oy
Puhelin 050 502 1848
anne.ikonen@kolumbus.fi

Salmelantie 3
04500 Kellokoski

Helsingin seudun kauppakamarin jäsen
Kirjanpitäjä vuodesta 2000


Palvelumme alueita ovat myös Tuusula, Järvenpää, Kerava ja Mäntsälä.

Bokföring i Finland
Accounting in Finland